De stichting dAk stelt zich ten doel om fondsen te werven om in Albanië opvangplaatsen te financieren voor weeskinderen en andere zorgbehoeftige kinderen. Met haar ten dienste staande middelen zal inzet van vrijwilligers ter plaatse worden gefinancierd en zo nodig materiële ondersteuning worden geboden.
Waar nodig zal de stichting de belangen van de vrijwilligers in het algemeen behartigen. In alles wil zij in woord en daad laten zien wat de liefde van God in Zijn Zoon Jezus Christus kan betekenen voor een land als Albanië in en door trouwe arbeid van wie Hem liefhebben.

Dit bovenstaande staat in het officiële stuk van de notaris bij de oprichting van stichting dAk. En hier staan we nog steeds voor.

Het  Beleidsplan 2019-2022 is hier te downloaden.

Het bankrekeningnummer van stichting dAk is NL02 INGB 0009 2245 87 ten name van stichting dAk te Steenwijk. Bereikbaarheid penningmeester reisalbania@gmail.com

Stichting dAk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08102918.

 anbi

In het kader van regelgeving voor ANBI zijn organisaties en stichtingen vanaf 1-1-2014 verplicht om openbaarheid te verzorgen op een aantal punten, zoals bestuur en financiën. Meer over onze ANBI status kunt u vinden op het ANBI portaal.