8 IMG_5390
Xhulio en Dinie

Diverse nieuwe projecten van Koos en Dinie
Diverse zigeuner- en andere zeer arme gezinnen worden met kleine bedragen ondersteund, maar vooral met voedselpakketten en hout voor de winter.

Angela en Niselda
Angela heeft vanaf haar geboorte  tot 2006 bij Koos en Dinie Rozeboom  in het kinderhuis in Gjirokaster gewoond. Nu woont ze samen met haar moeder en zusje Niselda in een nieuw flatje in Durres, gekocht door stichting dAk in samenwerking met Hoop voor Albanië.
Stichting dAk zorgt voor  financiële en emotionele ondersteuning voor dit gezinnetje en Koos en Dinie houden  contact met dit gezin en bezoeken hen regelmatig. Ook komt Angela regelmatig bij Koos en Dinie op bezoek in Tirana.
Zonder de hulp van stichting dAk zouden deze kinderen  niet naar school kunnen.

Bouwproject stichting dAk
Af en toe wordt er een bouwproject gerealiseerd. Zoals Een nieuw dak op een huisje. Projecten zijn altijd gerelateerd aan de kinderen in Albanië. Dit kan zijn een huisje voor een gezin op te knappen, of bijvoorbeeld een buurtcentrum waar kinderen opgevangen worden te renoveren.

Project AM-EL
Het project van Ds Ergest Biti in de wijk Kombinat in Tirana.
Het realiseren van een kinderdagverblijf met de naam AM-EL. Hier worden peuters opgevangen. Ook is er naschoolse opvang en huiswerkprojecten en alle kinderen krijgen hier een maaltijd. Ook wordt dit verblijf uitgebreid in 2019 met een derde verdieping. Werkgroepen uit Nederland komen hier een bijbelweek houden. Ondersteuning van het kerkenwerk et cetera.

Schoolboeken project
Diverse kinderen krijgen boekengeld voor de school zodat ze hier naar toe kunnen gaan. Dit project zouden we graag wat meer uitbreiden, want een diploma is een toekomst.

Hout voor de winter
Voor de wintermaanden aanbreken kopen we voor diverse arme mensen hout voor de winter of betalen extra stroomkosten voor de kachels.